2031007-02.png

הגנה על הרשת המרוחקת

הגנה על המחשב המרוחק 

א. איסור שימוש במחשב ציבורי. 
ב. עדכון גרסת מערכת ההפעלה ועדכוני אבטחה. 
ג. התקנה ועדכון של תוכנת אנטי- וירוס. 
ד. עדכוני אבטחה של תוכנות מותקנות. 
ה. שימוש בסיסמאות חזקות, נעילת סביבת העבודה בעת הפסקת עבודה.

זיהוי ניסיונות דיוג והונאה

א. התקנה ועדכון  של תוכנת חומת אש. 
ב. עבודה עם נתב מאובטח. 
ג. שינוי סיסמאות ברירת המחדל של הנתב והרשת.

א. בהודעה - שימו לב לזהות השולח ולקשר שלו לתוכן ההודעה. אם אינכם מכירים את השולח - השתדלו לא לפתוח את המייל במידת האפשר, ובוודאי אין לפתוח צרופות המצורפות להודעה או להקיש על הקישורים הכלולים בה.

 שימוש במערכות הארגוניות מרחוק

א. שימוש מושכל וזהיר במערכות שאינן מנוהלות על ידי הארגון (כגון ג'ימייל, רשתות חברתיות, מערכות למסרים מהירים וכד'). 
ב. מניעת אירועי אבטחה על ידי בחינה של כל פעולת העברת מידע - מה המידע ולמי הוא מועבר בפועל.
ג. מחיקה של מידע המועתק לסביבה המקומית.

ב. חפשו סימנים חשודים:

- גורם המבקש מכם פרטים אישיים כאשר הוא אמור לדעת פרטים אלה; 
-  ניסיונות להלחיץ באמצעות מצג שווא למצב חרום, סנקציה או מועד אחרון להגשה; 
- תוכן וסגנון ההודעה אשר נראה חובבני, כולל טעויות כתיב או תחביר רעוע או אינו מתאים לתוכן המכתב למשל: (מכתב מבנק אשר נשלח מתיבת Gmail).

ג. קישורים לאתרים הנשלחים אליכם - פיתחו בנפרד בהקלדה יזומה בדפדפן. ד. אם קיבלתם הודעה חשודה המבקשת לעדכן פרטי תשלום, לפתוח חשבון שנחסם ועוד - צרו קשר ישירות מול החברה השולחת לכאורה. ה. זכרו כי פרטי המשתמש שלכם קבועים בד"כ עד אשר מיוזמתכם אתם מבצעים שינוי, אף מוסד פיננסי או ארגון וגם לא מערכות מידע והתמיכה לא יבקש את פרטיכם האישיים, אלא יבצעו את השינוי במסגרת אתר החברה ואחרי שביצעתם הזדהות. 

דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות לעבודה מרחוק 

לחצו על הסימן לצפייה במסמך >>

גישה מרחוק -

דגשי אבטחת מידע 

לחצו על הסימן לצפייה במסמך >>

אבטחת מידע מרחוק